Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

E-shop

ImpresumPrávní forma a subjektivita

Bosch Termotechnika s.r.o.
Průmyslová 372/1
Zápis v obchodním rejstříku: C. 121629 vedená u městského soudu v Praze
Identifikační číslo pro daň z obratu: 18953573
Jména osob oprávněných k zastupování: Robert Vogt (jednatel), Václav Klein (prokurista)
Obchodní divize Buderus
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha
Telefon:+420-261 300 110

Správa a aktualizace stránek

Filip Hloušek
Mob:+420 725 183 663
E-mail:hlousek@buderus.cz

Právní informace
© Copyright 2021

Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a video nahrávky, jakož i jejich uspořádání na webových stránkách společností patřících do Bosch Group podléhají ochraně duševního vlastnictví, tedy zejména zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění, zákonu č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění, zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění a dalších souvisejících zákonů a vyhlášek. Obsah této webové stránky nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům bez souhlasu oprávněné osoby. Některé webové stránky Bosch Group obsahují také obrázky podléhající ochrannému označení třetích osob. Bosch si za tímto účelem zajistil souhlas oprávněných osob s použitím tohoto obsahu. K jejich dalšímu šíření a použití pro komerční účely je třeba zajistit si souhlas držitele (vlastníka) chráněného označení.

Složka značek

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny obchodní označení na webových stránkách Bosch Group chráněny zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění, zákonem č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění a zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění. Toto platí zejména pro obchodní značky společnosti Bosch, typová označení, firemní loga a emblémy. Značky a prvky uspořádání použité na našich stránkách jsou duševním majetkem společnosti Bosch Termotechnika s.r.o.

Složka záruk

Tato webová stránka byla sestavena s největší možnou pečlivostí a má čistě informační charakter. Přesto se nemůže společnost Bosch Termotechnika s.r.o. zaručit za bezchybnost a přesnost obsažených informací a neodpovídá za aktuálnost informací uvedených na těchto stránkách. Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. neodpovídá za jakékoli škody, které by vznikly přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky, nebo z jednání založených na informacích zde publikovaných.

Složka licencí

Duševní majetek obsažený na webových stránkách Bosch Group, jako jsou patenty, značky nebo autorská práva, je chráněn. Prostřednictvím této webové stránky se neuděluje žádná licence k využívání duševního majetku společnosti Bosch nebo třetí osoby.

Zákonná upozornění

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. těší Vaše návštěvy této webové stránky a Váš zájem o naše produkty. Zadáním svých osobních údajů na této webové stránce návštěvník souhlasí s tím, a dává souhlas k tomu, aby tyto osobní údaje byly uloženy, zpracovány a popř. předány společnostem patřícím do Bosch Group výlučně za účelem individuálního obsloužení tohoto návštěvníka, zaslání informací o produktech nebo předložení servisních nabídek. Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. Vás ujišťuje, že s Vašimi údaji bude zacházeno v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních informací.

Technika

Aby naše internetové stránky mohly být optimálně zobrazeny na Vašem počítači, a vy jste mohli používat veškeré funkce, dbejte prosím následujících pokynů:

Internetový Prohlížeč

Doporučujeme používat tyto verze prohlížečů: Internet Explorer 8.x nebo novější, Mozilla Firefox 10.x nebo novější, Google Chrome 18.0.x nebo novější a Safari 5.x nebo novější. Při používání starších verzí prohlížečů (např. Internet Explorer 6) mohou být funkce související s naší nabídkou v některých případech omezeny.

Flash® Player

Některé internetové stránky Bosch obsahují animace, které se provádějí pomocí Flash®. Abyste mohli tyto animace zobrazit, musíte nainstalovat Flash® Player verzi 10 nebo novější, kterou můžete stáhnout zde: www.adobe.com

Adobe® Reader

Některé internetové stránky Bosch obsahují dokumenty PDF. Abyste mohli tyto dokumenty zobrazit, budete potřebovat Adobe® Reader, který můžete stáhnout zde: www.adobe.com

JavaScript

Některé funkce na internetových stránkách Bosch Group vyžadují internetový prohlížeč s jazykem JavaScript. Proto doporučujeme, abyste v prohlížeči aktivovali JavaScript.

Cookies

Některé funkce na internetových stránkách Bosch předpokládají povolení cookies. Proto Vám doporučujeme povolit ve Vašem prohlížeči cookies. Další pokyny k použití cookies naleznete v části Upozornění k ochraně údajů skupiny Bosch.
Pokud se chcete dozvědět více o námi používaných cookies, klikněte prosím na odkaz „Osobní nastavení“ v zápatí. Odkaz „Osobní nastavení“ Vám poskytne další informace ohledně použitých cookies. Dále můžete nastavit, jaké cookies chcete použít.

forward-right_adjusted